Informacje o imprezach zapowiadanych i odbytych głównie realizowanych przez klub "Wagant" oraz moje wyjazdy byłe i bieżące nazywając je prywatnymi.

O d p r ę ż   s i ę

Eric-Emmanuel Schmitt

W normalnym świecie nie można nacisnąć klawisza nowa gra.(...) Rzeczywistość właśnie na tym polega, że nie można się cofnąć i zacząć grać od nowa

Emil Cioran

Jedyny sposób uchronienia własnej samotności to ranić wszystkich, zaczynając od tych, których kochamy.

Słowa Świętego

"Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu".

Doraźna pomoc

Syn prosi ojca o pożyczenie samochodu:
-Popraw oceny w szkole, przeczytaj Biblię i zetnij włosy, to wrócimy do tematu.
Po jakimś czasie chłopak przychodzi do ojca i mówi
Poprawiłem stopnie, Biblię znam jyż prawie na pamięć. Pożycz samochód.
A włosy?
Ale tato! W Biblii wszyscy, nawet Mojżesz i Jezus mieli długie włosy!
O, widzisz synku! I chodzili na piechotę.

(c)2017, Piotr&Paweł, All Rights Reserved