01-rosarium
2023-01-01
02-bedzin
2023-01-05
03-piekary
2023-01-06
04-panewniki
2023-01-07
05-betlejka w orzechu
2023-01-13
06-223 szwendanie
2023-01-14
07-bytom_muzeum
2023-01-17
08-dabrowa gornicza_muzeum
2023-01-20
09-dabrowa gornicza, Pogoria 3
2023-01-25
10-Szwendanie
2023-01-28
11-Szwendanie
2023-02-04
12-palmiarnia
2023-02-18
13-Szwendanie
2023-02-25
14-85jurek
2023-03-01
15-spacer
2023-03-04
16-szwendanie
2023-03-11
17-szwendanie
2023-03-16
18-szwendanie
2023-03-18
19-Świerklaniec
2023-03-21
20-Gichta
2023-03-25
21-muchowiec
2023-04-01
22-dorotka
2023-04-12
23-rybnik
2023-04-16
24-bohumin
2023-04-18
25-Tychy Paprocany
2023-04-21
26-230Szwendanie-Kromołów
2023-04-22
27-SCS
2023-04-25
28-stroszek
2023-04-30
29-czantoria
2023-05-01
30-Kraków
2023-05-03
31-tychy
2023-05-06
32-hrobaczalaka
2023-05-09
33-nikisznakole
2023-05-13
34-bitwawyrska
2023-05-20
35-Rybnik-Stodoły
2023-05-27
36-Sosnowiec
2023-05-30
37-ramza
2023-06-03
38-chorzow
2023-06-04
39-bukowno
2023-06-11
40-matyska
2023-06-13
41-wtr
2023-06-17
42-50tarocznica
2023-06-23
43-234szwendanie
2023-06-24
44-klimczok
2023-06-29
45-235szwendanie
2023-07-01
46-Hutki Kanki
2023-07-06
47-Park Kachla
2023-07-08
48-dab
2023-07-09
49-slawkow
2023-07-12
50-TG
2023-07-14
51-236szwendanie
2023-07-15
52-Nadlesnictwo Ligota
2023-07-19
53-czeladz
2023-07-20
54-237szwendanie
2023-07-22
55-Goczałkowice
2023-07-27
56-lato-giszowiec-nikiszowiec
2023-07-29
57-WełnowiecJózefowiec
2023-07-29
58-BiałyKrzyżSzczyrk
2023-07-31
59-Chudów
2023-08-04
60-Lato 5-ta trasa
2023-08-05
61-Sosnowiec
2023-08-08
62-lato-Mikołów Śmiłowice
2023-08-12
c
63-Stare Panewniki
2023-08-16
65-Tychy Browar
2023-08-19
64-piekary
2023-08-20
66 238 szwendanie
2023-08-26
67 Dąbrówka Mała
2023-08-27
68 Huzy
2023-09-03
69 Spotkanie Rodzinne
2023-09-03
70 krakow
2023-09-08
71 Chorzów
2023-09-10
72 239-Szwendanie
2023-09-16
73 leszczyny
2023-09-17
74 240 Szwendanie
2023-09-23
75 240 Szwendanie
2023-09-24
76 Łossod
2023-09-30
77 Podlesie
2023-10-01
78 241szwendanie
2023-10-07
79 tychy_gronie
2023-10-15
80 Las Murckowski
2023-10-21
81 rajd
2023-11-11
Bootstrap Slider
Bootstrap Slider
2019-2-11 17:31:23

Od czasu do czasu

Tym razem o Parku Kachla słów kilka, konkretnie: 08 lipiec 2023

Park Miejski im. Franciszka Kachla w Bytomiu, wpisany do rejestru zabytków województwa katowickiego w 1992r.
Założony ok. 1840r. jako park krajobrazowy na obszarze 43ha na terenach dawnych wyrobisk górniczych.w północno-zachodniej części centrum miasta, pomiędzy dzisiejszymi ul. Tarnogórską, ul. Wrocławską i ul. Olimpijską, dzięki donacji Huberta von Tiele-Winckler.
Parkiem kierowali fachowi ogrodnicy. Jedynym z najbardziej zasłużonych był „Parkdirektor” Kohler, działający w Bytomiu na początku XX wieku (1911 r.). Przybył na Śląsk z Budapesztu, skąd przynosił do Bytomia podpatrzone w tamtejszych zieleńcach rozwiązania. Park miejski zawdzięcza mu poszerzenie parku (w latach 1911-12), masowe nasadzenie kasztanowców, a także sprawdzenie licznych gatunków rodzimych i egzotycznych krzewów.
....

Skorzystano z:
    facebook.com( a wiecie kim był Pan Kachel?)
    Wikipedia ( Park miejski w Bytomiu )
   Bytom Parki Miejskie ( Park-Miejski-im-Franciszka Kachla)

Od czasu do czasu

Zwiedzanie dzielnicy Dąb z przewodnikiem, a było to: 9 lipieca 2023

Graniczy ona od północy z Wełnowcem-Józefowcem, od wschodu z Koszutką i Śródmieściem, od południa z Załężem, a od zachodu z miastem Chorzowem (z Parkiem Śląskim) i Osiedlem Tysiąclecia. Jest najwcześniej wzmiankowaną osadą w obecnych granicach Katowic, był odnotowany już w dokumencie z 19 marca 1299 roku przekazującym wieś Chorzów i Krasny Dąb klasztorowi bożogrobców, do którego należał Dąb aż do XIX wieku.

Najwyższy punkt Dębu, dochodzący do 295 m n.p.m., znajduje się w północnych krańcach Dębu przy skrzyżowaniu ulicy Agnieszki z ulicami Bytkowską i prof. J. Mikusińskiego. Powierzchnia Dębu położona jest w całości w lewym dorzeczu Wisły, w zlewni Rawy. Rzeka ta, będąca dopływem Czarnej Przemszy, na terenie Dębu biegnie z zachodu na wschód wzdłuż południowej granicy z Załężem.

W Dębie nie ma żadnych powierzchniowych form ochrony przyrody i pomników przyrody. Występują natomiast obszary zieleni urządzonej i skwery:

  •     Skwer porucznika Henryka Kalemby (skrzyżowanie ulic Chorzowskiej i Dębowej),
  •     Skwer księdza Franciszka Macherskiego (ulica Dębowa),
  •     Skwer Augustyna Pająka (skrzyżowanie ulic Wiejskiej i Dębowej).

Dąb został włączony do Katowic w 1924 roku, wraz z Bogucicami, Brynowem, Ligotą, Załężem i Zawodziem. Po 1989 roku zaszły istotne zmiany gospodarcze. Do najważniejszych zmian należą likwidacje dwóch ważnych zakładów przemysłowych: huty „Baildon” i kopalni „Gottwald” („Kleofas”). W kopalni wydobycie węgla kamiennego trwało do 1994 roku[33]. Huta „Baildon” w połowie 2001 roku ogłosiła upadłość, co doprowadziło do restrukturyzacji terenów po dawnej hucie. Obszar Dębu charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem architektoniczno-urbanistycznym, kształtowanym w głównej mierze od końca XIX wieku. Znaczną część obszaru dzielnicy stanowi zabudowa mieszkaniowa, powstała głównie na pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku w stylu historyzmu i modernizmu, a także w latach powojennych. Najwięcej historycznych i zabytkowych obiektów w Dębie koncentruje się wzdłuż ulic: Agnieszki, Dębowej (głównie kamienice z I połowy XX wieku), Lipowej i Złotej, a także rejonach ulic Cichej i Jasnej (osiedle Ducha)
Architektura i urbanistyka, Rozwój urbanistyczny ( Wikipedia )

Skorzystano z:     Wikipedia ( Dąb - Katowice )

Od czasu do czasu

Spacer z Paniówek do ruin zamku w Chudowie, a było to: 4 sierpnia 2023

Zamek w Chudowie – ruiny renesansowego zamku w Chudowie z lat 30. XVI wieku, wzniesionego przez szlachcica Jana Saszowskiego z Gierałtowic (vel Gierałtowski z Gierałtowic, z Domu Saszowskich herbu Saszor) na miejscu drewnianej wieży obronnej. Obiekt murowany z kamienia i cegły, pierwotnie na planie prostokąta, z dziedzińcem centralnym z krużgankami i studnią. Założenie miało dwa trzykondygnacyjne budynki mieszkalne, przekryte wysokimi dachami dwuspadowymi oraz czworoboczną, pięciokondygnacyjną wieżę, przekrytą wysokim dachem czterospadowym, z wejściem głównym od strony południowo-zachodniej z drewnianym mostem nad fosą zamkową. Szósta kondygnacja została dodana podczas XIX-wiecznej przebudowy, dokonanej przez ówczesnego właściciela zamku – Aleksandra von Bally. W 1874 zamek spłonął.

W roku 1995 powołana została Fundacja „Zamek Chudów”, której założycielem i pierwszym prezesem był Andrzej Sośnierz. Po przejęciu obiektu w roku 1999 fundacja zaczęła prowadzić prace rekonstrukcyjne i wykopaliskowe. Do 2004 roku odbudowano i zadaszono zamkową wieżę, w której obecnie mieści się muzeum zamku w Chudowie, prezentujące zabytki pozyskane podczas badań archeologicznych obiektu. Podniesiono również mury wokół dziedzińca i odnowiono bramy. Podjęte zostały także badania archiwalne, w efekcie których nakładem prowadzonego przez fundację wydawnictwa ukazały się publikacje dotyczące historii zamku. Począwszy od roku 1996 na terenie zamku organizowane są plenerowe imprezy kulturalno-oświatowe (Spotkania na Zamku w Chudowie), obejmujące inscenizacje historyczne, zloty, koncerty, projekcje filmowe, występy kabaretowe. Wizytówką i najstarszym elementem Spotkań jest sierpniowy Jarmark Średniowieczny

W odległości ok. 150 metrów od zamku rośnie najstarsza w Polsce topola bujna, nazywana Teklą. Drzewo ma w pniu wielką przestrzeń zaaranżowaną na "Chatkę Puchatka". Topola od 1981 r. ma status pomnika przyrody


....

Skorzystano z:
    Wikipedia ( Zamek_w_Chudowie, materiały dyskusyjne )

Od czasu do czasu

Przyszowice, pałac rodziny von Raczek a było to: 5 sierpnia 2023

Przyszowice leżą w powiecie gliwickim, w gminie Gierałtowice. Najdawniejsza wzmianka o wsi pochodzi z 1305 r. i pojawia się w spisie dochodów biskupich.

Pałac rodziny von Raczek: wybudowany został w latach 1890-95. W latach 90-tych XX w. pałac przeszedł na własność gminy Gierałtowice. Obecnie mieści się tutaj kilka placówek: przychodnia lekarska, przedszkole, biblioteka. Portal wejścia głównego z kartuszami herbowymi. W części budynku umieszczono także ekspozycję na temat historii pałacu oraz związanej z miejscowością rodziny von Raczków.


....

Skorzystano z:
    ŚLĄSKIE. INFORMACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ( Pałac w Przyszowicach )

    Anegdoty Fraszki

Galerie imprez, wycieczek, wyjazdów

lata 2016 2017 2018, 2019, 2020

Od czasu do czasu

kliknij na 'WAGABUNDA' i wybierz "Strona klubowa" aby powziąć informacje o ich imprezach.