Uczestnicy imprez różnych

Na podstawie gromadzonych od jakiegoś czasu zdjęć.

Wyciśnięte twarze ze zdjęć uczestników imprez
klubowych jak i nieklubowych

Gdzieś byli, gdzie i my byliśmy
Zdjęcia z których te twarze wyciśnięto pochodzą z moich zbiorów, będąc uczestnikiem imprezy jak i innych uczestników imprez, mnie je udostępniając z racji mego uczestnictwa w tej imprezie lub uważając je jako licencję MIT i publikowane są na domenie publicznej copyright.

Oto Oni

Klub  'W a g a n t'

 

Pan Wiesław, Wiesio

01-02, 01-04, 01-06, 01-09, 01-13, 01-28, 02-01, 02-06, 02-14, 02-17,

Pani Lidka

01-02, 01-04, 01-06, 01-09, 01-13, 01-15, 01-28, 02-01, 02-14, 02-17,

Pan Gerard

01-02, 01-04, 01-09, 01-13, 02-06, 02-14, 02-17,


Pani Elżbieta, Ela

01-04, 01-06, 01-09, 01-13, 01-15, 01-28, 02-01, 02-06, 02-14, 02-17,

Pani Danusia

01-02, 01-06, 01-09, 01-13, 02-01, 02-06, 02-14, 02-17,

Pani Grażynka

01-04, 01-06, 01-09, 01-15, 01-28, 02-06, 02-14, 02-17,

Pan Jurek M.

01-06, 01-09, 02-06,

Pani Urszula

01-09, 01-28, 02-01, 02-14,

Pan Horst

01-09, 01-28, 02-01, 02-14,

Pan Jerzy

01-13, 01-15, 01-28,

Pani Grażyna

02-17,

Pan Marian

02-01, 02-17,

Pan Piotr, z Piotrowic

01-28,

Pani Anuszka

02-06,

Pani Gabrysia

02-17,

Pani Ewa, Ewunia

01-02, 01-06, 02-06,

Pani Ania

Pani Urszula

02-06,

Pani

Pan

Pan Jerzy vel Jorg

Pan Krzysiek

Pani Janka

Pani Bogusia

Pani Irena

01-06,

Pan Jurek

01-06,

Pani Jadzia

Pani Marysia

Pan Piotr

Cześć jego pamięci

Pan Jerzy

Cześć Jego Pamięci

Pan Marian

Pan Mirek

Pani Krystyna

Pan Włodek

Pani , żona Włodka

Cześć jej pamięci

Pan Piotr

Cześć jego pamięci

Pan Zygfryd vel Ziga

Cześć jego pamięci

Pan Eryk

Cześć jego pamięci

Pan Franek

Pani Gabrysia

Pan Andrzej

Pan Piotr , senior

Cześć jego pamięci

Pani Basia

Pan Jurek

01-06,

Pani Małgosia

Pan Czesław

Pani Teresa

Pani Jadwiga

Pan Józef

Pani Basia

Pani

Klub  'W a g a b u n d a'

 

Pan Józef

01-04, 01-06, 02-01,

Pani Marysia

Pan Daniel, Pani Agatka

Pan Krzysiek

Pan Heniek

Pan Marian

Pan Adam

Pani

Pan Januszek

Pan Karol

Pan Bartek

Pan Marcin

Pan Marek

Pan Jerzy

Pani Dorota

01-02, 01-06,

Pan Leszek

Pani Barbara

Pan Stanisław

Pan Heniek

Pani Teresa

Pan Janusz

Pan Ryszard

Pani Beata

Pan Stanisław

01-04, 01-06, 01-28, 02-06,

Pan Bronek

Pani Iza

Pani Monika

Pan Jan

Pan Jan

Pan Jan

Pan Witek

Pan Rafał

Pan Janek

01-04,

M i k o ł ó w

 

Pan Andrzej

Pan Jerzy

< ... >

R u d a  Śl.

 

Pan Andrzej

Pan Stanisław

< ... >

D a w n a    P r z y g o d a

 

Pani Beata

Pan Rafał

Pani Malwina

Pan Mateusz

Ahoj Luděk

Pan Ryszard

Pan Bartek

Pani Bożena

Pan Marek

Pan Jarek

...

S i e m i a n o w i c e   Śl.'

 

Pan Rysiek vel Ryś

02-01,

Pani Ela

Pan Gienek

Pan Paweł

Pani Jadzia

Pan Czesław

Pan

20-02,

Pani Ela

T y c h y    G r o n i e

 

Pan Zenek

Pan Ewald, super senior

Cześć jego pamięci

< ... >

B y t o m    C a t e n a

 

Pan Zenon

Pan Ryszard

Pan X

Pan Henryk

Pan Marian

Pan

Pan Tadeusz

Pani Zosia

Pan X

Pan Tadeusz

Pani Basia

Pan X

Pan X

Pani X

Pan Piotr

Pani Ewa

Chrzanów,  ,Gliwice,   Nikisz

jeżeli można coś zrobić to informacja

Pan Jerzy

Chrzanów

Pan Jarek

Huzy

Pan Zdzisław

Nikisz

Inne - nieuporządkowane.

jeżeli można coś zrobić to informacja

Pan Karol

Pani Halina

Pan Mirek

Pani Ola

Pani Bożena

Pani Adela

Pan Mieczysław

Cześć jego pamięci

Pan Ziga

Pan Gienek

Pani Beata

Catena Bytom

Pan Krzysiek

Pani Maria

Pan Jurek

Pani Basia

Pani Krystyna

Pan Mietek

Pan Janusz

Cześć jego pamięci

Siostra

wtedy z Czeladzi

Pani Ewa

Pani Dorota W

Pan

Pan

Pani ,

Pani,

Pan ....?

Pani

Pan

Pani

Pan

Pani

Pani

Pani

Pani Irena

02-06,

... 

....