Profil mojej trasy: Wisła-Stecowka-Milówka 24-06-2017

Wycieczka zorganizowana przez WAGABUNDĘ na Baranią Górę w ramach Rodzinnych Spotkań w ktorej na jeden dzień byłem uczestnikiem