• Ludzie są jak woda, dają się nabierać

  • Tylko szlachetne czyny są trwałe

  • Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkichInformacje nie tylko
z życia klubu ...

Swobodna rejestracja informacji różnych.